V únoru 2013 se ŠKODA Servisní centrum se zapojilo do projektu, který měl ověřit jaký vliv má zachování doporučených pracovních postupů při opravách havarovaných vozidel na jejich bezpečnost a především zdraví posádky.
Pro účely testování byly vybrány dva zcela nové identické vozy ŠKODA Octavia druhé generace. Ve spolupráci s výzkumným ústavem DEKRA pak byly provedeny nárazové testy.
První nárazový test proběhl ve zkušebně oddělení Bezpečnosti vozu. Pro oba vozy byl vybrán boční náraz bariérou na levý b-sloupek (rám mezi předními a zadními dveřmi) v rychlosti 30 km/h. Tento typ nárazu je velmi běžný a zdraví posádky závisí z největší části na funkci speciálních výztuh z vysokopevnostní oceli umístěných ve dveřích a v postranicích vozu.
Poté, co oba vozy vykázaly stejnou míru poškození, se jejich cesty rozešly a byly opraveny dvěma různými způsoby. Modrá Octavia byla předána do rukou našich odborníků ve ŠKODA Servisním centru. Při opravě se tedy postupovalo přesně podle předepsaných postupů. Zatímco o opravu červené Octavie se postarala dceřiná laboratoř společnosti DEKRA, KTi. Opravovala podle zastaralého nízkonákladového způsobu. Při opravě způsobem v rozporu s předpisy výrobce byly poškozené díly vyrovnávány, na místo aby byly nahrazeny novými.
Vozy, na kterých po provedených opravách nebyly patrné žádné rozdíly, byly podrobeny zátěžovému testu ve formě bočního nárazu bariérou na opravované místo v rychlosti 50 km/h.

Na základě analýzy dat ze zátěžového testu bylo prokázáno, že zatímco oprava podle předpisů výrobce vede k uchování všech hodnot na úrovni nového vozu, oprava jiným způsobem může významně ohrozit posádku. V případě, který byl zkoumán, se jednalo o komplikované zlomeniny žeber a poškození vnitřních orgánů!

S ohledem na výsledky nelze než doporučit, aby se v případě reálné nehody zákazník obrátil na autorizovaný servis, který mu zaručí opravu přesně podle aktuálních předpisů výrobce a že dílnu opustí vůz, který je opět bezpečný.

Zjistit více můžete v níže uvedených odkazech:
Informace o projektu
ŠKODA Fair Repair leták
Závěrečný protokol DEKRA
Reportáž v časopise Svět motorů
Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.
Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit přes odkaz Nastavení zásad ochrany osobních údajů níže na stránce.